Ik hoef het niet meer zelf te doen

Evert-Jan groeide op in een christelijk gezin. Rond zijn 15de besloot hij niet meer met God bezig te willen zijn. Hij wilde liever voor zichzelf leven. Toch kwam hij er niet uit wat nu de zin van het leven was. Hij gaf God nog één kans. Hij deed mee met een Alpha-Student en genoot van het samen in gesprek zijn. Uiteindelijk ging hij in gesprek met Jezus. Hij ontdekte dat Jezus een relatie met hem wil zonder voorwaarden vooraf. Hij veranderde in hoe hij met mensen omgaat en is blij met God.

Liever stappen dan de kerk

Als kind ben ik (Evert-Jan) opgegroeid in een strengchristelijk gezin. In mijn beleving leek het vooral te draaien om het navolgen van regels. Toen ik wat ouder werd, ging ik mijn eigen weg. Rond mijn 15de besloot ik om niet meer naar de kerk te gaan. Ik ging liever stappen. Hoewel ik niet rebels ben, had die vrijheid wel een aantrekkingskracht en eerlijk gezegd sloeg ik toen een beetje door. De gedachte aan God verschoof naar de achtergrond.

God kreeg nog één kans

Na een moeilijke tijd ging ik toch weer nadenken over de zin van het leven. Bestaat God nu wel of niet? Mijn conclusie was dat het eigenlijk onwaarschijnlijk is dat God bestaat. Maar wat dan wel? Ik was me bewust van mijn eigen fouten. Leven voor je eigen lol zonder ooit verantwoording af te hoeven leggen, vond ik ook niet kloppen. Ik besloot dus nog één poging te wagen. Als ik God niet zou vinden, dan zou mijn zoektocht stoppen.

Contact met studenten en God

Ik bezocht de Alpha-Student en de bijeenkomsten vond ik interessant. Het was een leuke ervaring om te discussiëren met studenten die op zoek zijn en anderen die geloven. Van meerwaarde voor mij was het contact met de gespreksleider, ook buiten de cursus om. Op een gegeven moment werd ik uitgedaagd om te gaan praten met God. Ik heb toen gebeden: ‘Ik wil naar U op zoek en hoop U te vinden.’ Ik wilde er voor gaan, maar zekerheid ervoer ik nog niet.

Zonder voorwaarden een relatie met Jezus

Daarna las ik in de Bijbel dat Jezus zegt: ‘Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Als jij de deur opendoet, kom Ik binnen en zullen we maaltijd hebben’ (Openbaring 3:20). Dat was voor mij een eyeopener. Samen eten staat symbool voor vertrouwen. Jezus wil een relatie met mij, zonder voorwaarden vooraf! De kern van geloven in God is niet proberen zo goed mogelijk te leven, maar leven in verbondenheid met Hem.

Ik werd een leuker mens

De volgende veranderingen werden zichtbaar. Ik leerde trouw te zijn aan afspraken die je maakt en eerlijk te zijn ten opzichte van je werkgever. Ook heb ik het contact met mijn familie weer aangehaald. Ik werd geïnspireerd door God om van mijn kant de relaties weer open te maken en vergeving te vragen. Verder ben ik gaan inzien wat liefde werkelijk is: jezelf opofferen voor de ander om Jezus na te volgen. De mens is van nature bang om zelf tekort te komen. Maar ik mag weten dat God voor mij zorgt.