God is uniek

Samenvatting God zegt van zichzelf dat je Hem kan leren kennen. Je hoeft je daarvoor niet op te poetsen. God is creatief, Hij vergeeft en Hij is eerlijk. Hij houdt van je en wil zijn vergeving aanbieden.


Je kunt Hem leren kennen

God, die zo groot is dat Hij het heelal heeft ontworpen, kan door ons gekend worden. Hij vertelt ons in de Bijbel over Zichzelf, maar het gaat nog verder. Je kunt Hem persoonlijk leren kennen. Dus je kunt niet alleen iets over Hem leren, je kunt Hem zelfs heel persoonlijk leren kennen.

‘Dit zegt de HEER: De wijze moet zich niet beroemen op zijn wijsheid, de sterke niet op zijn kracht, de rijke niet op zijn rijkdom. Wil iemand zich op iets beroemen, laat hij zich erop beroemen dat hij mij kent.’ (bijbel, Jeremia hoofdstuk 9, vers 23 en 24)

Je kunt gemakkelijk in contact met Hem komen

shutterstock_26458036God nodigt je uit om met Hem te praten en Hem te vertellen wat je bezighoudt. Je hoeft jezelf niet eerst op te poetsen. Je hoeft zelfs niet beleefd te zijn, theologisch correct, of een heilige. Het ligt in zijn aard om liefdevol en vol acceptatie te zijn wanneer we bij Hem komen.

Hij is creatief

Verder is God creatief. Alles wat mensen maken, is gemaakt van bestaande materialen. Maar God kan uit het niets iets tevoorschijn roepen, niet alleen maar sterrenstelsels en leven, maar ook een oplossing voor iets waar jij over tobt. God is zo creatief om onze aandacht te trekken. Hij wil graag dat je zijn macht gaat zien en erop gaat vertrouwen.

Hij vergeeft

Als mensen maken we fouten. Vaak genoeg beschadigen we daarmee anderen en onszelf. God weet hiervan. Hij ziet dat niet zomaar door de vingers. Daar is Hij te rechtvaardig voor. Maar Hij kan ons wel vergeven. Dit komt omdat Jezus de straf die God voor ons had bedoeld, over heeft genomen.

Hij is eerlijk

shutterstock_70269238Ook is God eerlijk. Hij vertelt ons duidelijk Wie Hij is. Alles wat Hij zegt over Zichzelf of over ons, is betrouwbare informatie. Misschien twijfel je zelf weleens aan je eigen gedachten en gevoelens, en je weet ook niet altijd hoe eerlijk iemand anders is. Bij God hoef je niet te twijfelen. Hij is volledig betrouwbaar. Als Hij zegt dat Hij van je houdt en jou zijn vergeving aanbiedt, dan is dat zo.

‘God is geen mens, dat hij zijn woord zou breken of terug zou komen op zijn besluit.’ (de bijbel, Numeri hoofdstuk 23, vers 19)

Over de auteur

agnesAgnes (1970) werkt voor stichting Agapè bij StudentLife Tilburg. Ze houdt van taal, schrijven en films.

Dit artikel is gebaseerd op het Engelse artikel Who is God?