Een relatie met God

Samenvatting Het christelijk geloof is niet een set regels. Centraal staat een persoon: Jezus Christus. Je bent niet meer alleen. Hij vergeeft al je fouten en helpt je het eventueel goed te maken met anderen. Deel worden van een groep christenen helpt je om te groeien in je geloof. En je hebt zicht op een eeuwig leven op een nieuwe aarde met God.


Vriendschap met God

shutterstock_63205558Het christelijk geloof is niet een set regels. Centraal staat een persoon: Jezus Christus, de Zoon van God. Door zijn Geest kun je een echte relatie met Hem aangaan. Hij wil je helpen, kracht en liefde geven. Je bent nooit meer alleen! Veel christenen kunnen bevestigen dat een intens gevoel van eenzaamheid nooit meer is teruggekomen na hun bekering.

Vergeving voor je fouten

Bekering betekent ook opruiming houden. Misschien zijn er nog verkeerde gewoonten die je af mag leren. Alles wat in het verleden fout gegaan is, belijdt het aan God. Breng je fouten bij Hem en vraag Hem om vergeving. Het kan helpen om dat samen te doen met een christen.

Maak het goed met anderen

Door Gods Geest en het lezen van de Bijbel zullen dingen je duidelijk worden. Als je anderen hebt gekwetst of benadeeld, hoe mooi is het dan om dat weer goed te maken. God wil niets liever dan dat je in vrijheid gaat leven zoals je bedoeld bent.

Vind een groep christenen

shutterstock_22076041Geloven hoef je niet alleen te doen. Zoek een kerk of een groep christenen om het geloof mee te delen. Je kunt dan gezamenlijk God eren met liederen en gebeden. Je kunt elkaar aanmoedigen, helpen en liefhebben, ieder met zijn eigen talenten. Op die manier zul je geestelijk groeien. Je krijgt er als het ware een familie bij.

Een geweldig toekomstperspectief

We leven in een wereld waar nog veel lijden is. Ook christenen hebben daarmee te maken, maar ons toekomstperspectief is totaal anders. God geeft ons het eeuwige leven op een nieuwe aarde zonder lijden. We zullen in totale vreugde met Hem zijn.