De mens keerde zich af van de bron van liefde

Samenvatting God maakte de mens om Hem en elkaar lief te hebben. De mens kon zelf keuzes maken, omdat liefde niet zonder vrijheid kan. Alleen koos de mens ervoor om zich af te keren van God, de bron van liefde. God wil ons weer terugbrengen bij Hem en ons nu en in de toekomst hoop geven.


Een lijdende wereld

Waarom is er zoveel lijden en kwaad? Waarom zijn er oorlogen en terreuraanslagen? Waarom sterft een jonge moeder aan kanker? Als we om ons heen kijken, zien we dat er iets niet klopt aan deze wereld. Als God bestaat, waarom staat hij dit dan toe? Dat lijden is toch nergens goed voor?

De eerste mensen waren goed

Volgens de Bijbel maakte God de eerste mensen goed en kenden zij geen lijden. Ze werden gemaakt met als doel van God en elkaar te houden. Om echt te kunnen liefhebben, is de mens gemaakt met de mogelijkheid zelf keuzes te maken. Iemand dwingen om van je te houden, is namelijk geen liefde.

De mens keerde zich af van de liefde

shutterstock_74638591De mensen hadden de vrijheid om te kiezen en keerden zich af van God. Dit terwijl hij de bron van liefde is. Zo kwam het lijden in de wereld. De pijn en het kwaad in de wereld komen niet van God, maar komen voort uit de keuze van mensen.

God werd mens

Het bijzondere is dat God ons niet de rug heeft toegekeerd. Dat heeft hij laten zien door zijn eigen Zoon, Jezus, naar onze aarde te sturen. Jezus werd een mens en wist hoe het is om hier te leven. Hij zocht de mensen op die lijden: de armen, de zieken, de buitenstaanders, de weduwen en wezen.

God leed zelf

Jezus, die nu weer bij God is, kent het lijden ook persoonlijk. Op 33-jarige leeftijd werd hij op een gruwelijke manier ter dood gebracht. Onschuldig! Maar zo droeg God de straf voor onze fouten. Wij verdienden de dood door onze fouten, maar God nam in Jezus die plaats in. Wat een bron van liefde.

Liefde overwint alles

shutterstock_62328691Die liefde is tot veel in staat. Jezus stond drie dagen na zijn kruisiging op uit de dood. Zijn lijden was niet voor niks geweest. Het maakte de weg vrij voor de mens om zijn liefde te kunnen ervaren en met een schone lei te beginnen. Niet alleen in het leven nu, maar ook na dit leven:

Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij. (bijbel, Openbaring hoofdstuk 21, vers 1)

Ontdek meer over het christelijk geloof. Doe de gratis online cursus.