De dood van Jezus zijn leerlingen wijst erop

Samenvatting Jezus werd gemarteld en stierf. Na enkele dagen zagen zijn leerlingen hem weer in levende lijve. Een aantal van die leerlingen moesten hun geloof uiteindelijk met de dood bekopen. Zij zouden hun leven niet kunnen geven, als ze diep van binnen wisten dat het een leugen was.


Geliefd door velen, verguisd door anderen

Jezus was een markant figuur. Een man van vele gezichten. Hij kon zich goed in anderen verplaatsen, maar was ook kritisch op de heersende moraal en behulpzaam naar de zwakkeren in de samenleving. Geliefd door velen, verguisd door anderen. Niet om het minste: Hij claimde God te zijn.

Jezus’ graf werd beveiligd

22Jezus werd gemarteld en aan een kruis genageld en stierf.
Hij zou geen gevaar meer vormen voor de religieuze leiders. Hij werd weggelegd in een graf net buiten de stad Nazareth. Een groot rotsblok schermde zijn graf af. Romeinse soldaten beveiligden dit graf, zodat niemand stiekem het lichaam kon meenemen.

Jezus kwam tot leven

Toen enkele dagen na zijn dood zijn trouwe volgeling Maria Magdalena naar het graf kwam, was het open en lag er niemand in. Zo’n groot rotsblok kon onmogelijk door hemzelf verplaatst zijn. De verbazing was nog groter toen Maria Hem vlakbij het graf Jezus tegenkwam, in levende lijve.

De eerste getuige is een vrouw

IMG_8309Het is bijzonder dat de eerste persoon die Jezus in levende lijve zag een vrouw was. De getuigenis van een vrouw werd
in die tijd als onbetrouwbaar gezien. Mocht de opstanding van Jezus een leugen geweest zijn, dan was het niet slim om op te schrijven dat een vrouw hem als eerste zag. Maar als het echt zo gegaan is, dan kon men het niet anders opschrijven dan hoe het was gegaan.

Je kan je leven niet geven voor een keiharde leugen

Ook de leerlingen van Jezus getuigden dat ze hem na zijn dood in levende lijve hebben gezien. Hoe weet je of zij de waarheid spraken? Een aantal van hen zijn uiteindelijk gedood vanwege hun geloof. Als deze leerlingen diep van binnen wisten dat ze stierven voor het geloof in een leugen, zouden ze dan niet heel snel de waarheid vertellen?

Over de auteur

Vincent (2)Vincent (1990) is afgestudeerd socioloog. Hij is gek op talen, reizen en lekker eten.