Jezus was een goed voorbeeld van ware liefde

Samenvatting Liefde heeft alles te maken met onze houding naar personen. Wanneer iemand op zichzelf gericht is, irriteren we ons hieraan. We begrijpen dat liefde gaat om de ander, maar we schieten hierin vaak tekort. De bijbel geeft een mooie omschrijving van liefde. En de persoon Jezus was een goed voorbeeld van perfecte liefde. Hij hield zelfs van zijn vijanden.


Liefde gaat over relaties

shutterstock_84193711Er zijn verschillende categorieën van liefde te bedenken. Zo heb je de liefde voor mensen in het algemeen, de liefde voor vrienden, de liefde voor familie, de liefde tussen man en vrouw en de liefde voor jezelf. Liefde heeft alles te maken met onze houding naar personen. Liefde gaat over relaties.

Onze liefde is niet perfect

Wanneer iemand eigenlijk alles doet om er zelf beter van te worden, ervaren wij dit als egoïstisch en ongepast. We begrijpen dat liefde iets is wat zich op de ander richt. Maar is het niet zo dat wij, als we eerlijk zijn, ook vaak voor ons eigen belang gaan, terwijl we denken anderen lief te hebben?

Mooie omschrijving van liefde

Onze liefde is niet perfect, misschien zelfs verre van dat. Bestaat perfecte liefde? Er is een bekende omschrijving over liefde te vinden in de bijbel. Deze liefde klinkt perfect:

‘De liefde is geduldig, zij is vriendelijk, de liefde is niet jaloers, de liefde pronkt niet, zij doet niet gewichtig, zij handelt niet ongepast, zij zoekt niet haar eigen belang, zij wordt niet verbitterd, zij denkt geen kwaad, zij verblijdt zich niet over de ongerechtigheid, maar verheugt zich in de waarheid, zij bedekt alle dingen, zij gelooft alle dingen, zij hoopt alle dingen, zij verdraagt alle dingen. De liefde vergaat nooit.’ (bijbel, 1 Korintiërs hoofdstuk 13, vers 4 t/m 8)

Jezus hield van zijn vijanden

Liefde wordt hier beschreven als iets dat heel sterk is, vol van het goede en vrij van egoïsme. Jezus laat ons nog meer van Gods liefde zien. Hij leerde de mensen dat zij zelfs hun vijanden lief moesten hebben, door geen wraak te nemen, maar hun kwaad te beantwoorden met goed. Jezus voegde de daad zelf ook bij het woord, door zijn leven te geven voor ons, ook al waren wij Gods vijanden:

‘Toen wij nog hulpeloos waren is Christus immers voor ons, die op dat moment nog schuldig waren, gestorven. Er is bijna niemand die voor een rechtvaardig mens wil sterven; slechts een enkeling durft voor een goed mens zijn leven te geven.’ (bijbel, Romeinen hoofdstuk 5, vers 6 en 7)

Wij kunnen het niet

Ga zelf maar na. Zou jij je leven opofferen om een slecht mens te redden? Een moordenaar? Een dief? Een leugenaar? Een egoïst? Waarschijnlijk niet.

De ware liefde van Jezus

Jezus-aan-het-kruisJezus, de Zoon van God, hield van ons en offerde Zijn leven op om ons te redden van de rechtvaardige straf die God aan ons moet geven vanwege onze liefdeloosheid. Terwijl Hij bespot werd aan het Romeinse kruis – het gruwelijkste martelwerktuig dat de mensen hebben bedacht – droeg Hij geduldig die straf in onze plaats.

Wat een voorbeeld van ware liefde!