Ik ben de Bijbel met andere ogen gaan lezen

Gert-Jan van Heugten (29) noemde zichzelf christen vanwege zijn Rooms-katholieke opvoeding, maar deed er niks mee. De Bijbel was voor hem een mooi verhalenboek. Als rationeel persoon – Gert-Jan studeerde scheikundige technologie aan de TU Eindhoven – worstelde hij met het scheppingsverhaal. De evolutietheorie was immers toch bewezen?

Bijbel helemaal doorgelezen

Op de middelbare school had ik twee vrienden die christen waren. We spraken weleens over het geloof, maar niet vaak. Een keer vroegen ze mij mee te gaan naar de EO-Jongerendag. De boodschap raakte mij. Voor mijn verjaardag vroeg ik een Bijbel. Ik las hem helemaal in tweeënhalf jaar tijd. Ik las wel kritisch. Wonderen? Ach, daar zijn vast wel natuurlijke verklaringen voor. Het scheppingsverhaal? Leuk bedacht…

Evolutietheorie beslist niet bewezen

Via een jeugdvereniging kwam ik in contact met iemand die beweerde dat de evolutietheorie beslist niet bewezen is. Ik kreeg wat stellingen en argumenten tegen de evolutietheorie en het idee van een heel oude aarde. Aanvankelijk dacht ik – heel arrogant – eenvoudig met een potloodje de stellingen één voor één te kunnen ontkrachten. Dat lukte niet en toen begon het bij mij een beetje te kriebelen.

Klap in het gezicht

Samen met mijn vrienden bezochten we jaarlijks het Flevo Festival, een christelijk evenement. In de zomer van 2006 behandelde een spreker uit Engeland het onderwerp schepping en evolutie. Ik verwachtte te horen hoe je de evolutietheorie in de Bijbel kan inpassen. In plaats daarvan kreeg ik ontzettend veel wetenschappelijke argumenten vóór het Bijbelse scheppingsverhaal. In drie lezingen werd mijn complete wereldbeeld onderuit gehaald. Dat ervoer ik als een klap in het gezicht.

Veilige basis

Toen heb ik een andere veilige basis aangenomen: de Bijbel. Ik dacht: ‘Als er nu voor het meest onwaarschijnlijke deel van de Bijbel al zoveel bewijs is, dan zal de rest ook wel kloppen.’ Met die zekerheid ben ik de Bijbel met andere ogen gaan lezen. Dat heeft ertoe geleid dat ik ook ‘ja’ heb kunnen zeggen tegen de uitnodiging van Jezus. Ik geloof dat Jezus Christus mijn persoonlijke redder is.

Leven in vrijheid

Sinds mijn bekering ben ik vrijmoediger. Vroeger ging ik gemakkelijk ‘mee met de meute’. Ik leefde meer uit angst. Wat zouden andere mensen van mij vinden? Nu maakt het mij niet uit. Ik ervaar veel meer de vrijheid om eigen keuzes te maken. Ik ben ook geduldiger geworden. Ik kon mij opwinden in het verkeer als mensen stomme dingen deden. Nu blijf ik veel rustiger als iemand een fout maakt.

Wie is God?

Vroeger maakte ik mijn eigen godsbeeld. Nu probeer ik mijn godsbeeld af te stemmen op wat de Bijbel zegt. Zo heb ik een trainingsjaar gedaan en moest ik een jaar lang van giften leven. Dat vond ik in eerste instantie erg spannend, maar ik heb ook gezien dat je God daarin kan vertrouwen. God geeft wat je nodig hebt.