God ervaren door in gesprek met hem te zijn

Samenvatting We kunnen God niet zien. Volgens Jezus kunnen we hem ervaren door in hem te geloven. We ervaren meer van hem, als we in gesprek met hem gaan door te bidden. En we kunnen meer van hem ontdekken door over God in de bijbel te lezen.


Het gaat om geloven

We kunnen God niet aanwijzen. Zo van, hier is ie. Jezus, een persoon die het veel over God had, zei dat het om geloven gaat. Maar wat is geloven? Jezus zei het volgende:

‘Wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan.’ (bijbel, Marcus hoofdstuk 10, vers 15)

Geloven is vertrouwen

Openstaan voor God als een kind, geeft aan dat je hem vertrouwt. Want kinderen beseffen dat ze beperkt zijn en vertrouwen op hun ouders. Zo is het ook met ons. Wij kunnen niet alles weten over het universum en wie of wat daarbuiten is.

God ervaren door zijn wil te doen

Geloven klinkt simpel hè? Maar geloven is nog maar het begin. Door te geloven krijgen we het verlangen om Gods wil te doen. Dat klinkt misschien autoritair, maar in de bijbel zien we dat de opdrachten die God geeft zijn volgelingen gelukkiger maken. En het versterkt hun ervaring van God.

In gesprek zijn met God

Een van de opdrachten die God geeft, is bidden. Bidden lijkt iets heel zweverigs, maar is niets anders dan een gesprek voeren met God. Je vindt deze opdracht terug in de bijbel, waarin God duidelijk maakt wat zijn wil is. Ook het lezen in de bijbel, helpt je te ontdekken wie God is en hem te ervaren.

Verdriet is een middel om geloof te versterken

Als je eenmaal gelooft, wil dat niet zeggen dat je God altijd zult ervaren. Juist als je in moeilijke periodes vasthoudt aan God, zal je ervaring van God verdiept worden. Geloven in God betekent niet dat alles maar vanzelf gaat en dat je nooit meer verdriet zult hebben. Maar God belooft wél dat we hem door alles heen beter leren kennen.